Lippukunnanjohtaja, koulutusvastaava

Laura Kaleva

044 5002 158

laura.kaleva(at)elisanet.fi

Pitää lippukunnan naruja hallinnassa. Toimii johtajaneuvoston puheenjohtajana. Pestaa johtajiston. On mukana suunnittelemassa ja järjestämässä lippukunnan toimintaa. On selvillä piirin ja alueen koulutustarjonnasta.

Lippukunnanjohtajan apulainen, pestijohtaja

Veera Putkuri

040 7794 914

veera_putkuri(at)hotmail.com

On ajantasalla lippukunnan tilanteesta. Auttaa lippukunnanjohtajaa tämän tehtävissä. Tilaa suoritusmerkit ja huolehtii ansiomerkkien anomisesta.

Sihteeri

Eve Koskela

040 7620 315

eve.koskela(at)hotmail.com

Kirjoittaa hallituksen ja johtajaneuvoston pöytäkirjat ja lähettää ne johtajaneuvoston jäsenille ja taloudenhoitajalle. Tekee pöytäkirjojen pohjalta RiPä-tiedotteen ja lähettää sen kaikille johtajille.

Ikäkausivastaava, ohjelmajohtaja

Veera Viilomaa

044 3180 291

veera.viilomaa(at)gmail.com

On ajantasalla ryhmien tilanteesta. Auttaa ryhmien johtajia toimintasuunnitelman tekemisessä ja tukee niin arkisissa kuin erikoisissakin tilanteissa. Huolehtii seuraavaan ikäkauteen siirtymisestä.

Jäsenrekisteri- ja viestintävastaava

Eve Koskela

040 7620 315

eve.koskela(at)hotmail.com

Pitää jäsenrekisterin ajantasalla. On ajantasalla lippukunnan, alueen ja piirin tapahtumista sekä tiedottaa niistä jäseniä. Pitää nettisivuja ja facebookia ajantasalla.

Kämpän ja Riihen emäntä

Tarkistaa Kämpän ja Riihen säännöllisesti. Vastaa polttopuiden ja nuohouksen järjestymisestä. Tekee tarviavia hankintoja ja huolehtii varaslistojen ajantasaisuudesta. Ajo-ohjeet ja tutustumiskäynnit retkikohteisiin pyytämällä.

Kämppien avaimet

Leena Lappalainen

yht.tiedot lippukunnanjohtajalta

Varaston emäntä


Huolehtii varaston siisteydestä, tavaroiden kunnosta ja riittävyydestä. Auttaa pyydettäessä varustehuollossa ja huolehtii johtajien varastoo pääsystä.

Kolon emäntä


Huolehtii Kolon, pikkukolon ja takahuoneen siisteydestä ja järjestyksestä sekä materiaalihankinnoista.

Pääskyn päätoimitus

Hanna Kukkamaa

Huolehtii, että lippukunnan tapahtumista on jutut lehdessä ja sisältö on asiallista. Vastaa lehden ulkoasusta, toimituksesta ja jakamisesta. Ole yhteydessä, kun haluat kirjoittaa jutun lippukunnan tapahtumasta tai muusta aiheesta tai sinulla on valkuvia tapahtumista!

Taloudenhoitaja

Riitta Olkkonen

041 507 5800

riitta.olkkonen(at)phnet.fi