Partio yleisesti

Partio on elämää ja seikkailua. Partiossa lapsi ja nuori oppii yhdessä tekemistä, yhteistyötaitoja ja yhteisöllisyyttä. Partio tukee nuoria kasvamaan vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja kannustaa heitä itsensä kehittämiseen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä.

Partion tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Partion kohderyhmää ovat 7–22-vuotiaat, mutta myös aikuisille on partiossa paljon tehtäviä, joissa voi kehittyä ja kouluttautua.

Partiotoiminnan historiaa

Partioliikkeen perusti englantilainen Robert Baden-Powel, B-P, vuonna 1907. Hän kokosi parikymmentä poikaa eri yhteiskuntaluokista yhteiselle leirille. Myöhemin hän alkoi vastata partiotoiminnasta yhdessä vaimonsa Lady Olave Baden-Powellin kanssa josta tuli myöhemin maailman partiotyttöjen ylijohtaja.

Suomeen partioliike rantautui 1910

Lippukunta ja kolo

Partiossa paikallisyhdistystä kutsutaan lippukunnaksi. Samassa kunnassa tai kaupungissa voi olla useita eri lippukuntia. Lippukunnanjohtaja, yhdistyksen puheenjohtaja, on yli 18-vuotias. Lippukunnan johtajistoon kuuluu aikuisia – yli 22-vuotiaita – ja joskus myös vaeltajia eli 18–22-vuotiaita partiolaisia.

Suomessa on noin 850 lippukuntaa. Jokainen lippukunta kuuluu johonkin Suomen 13:sta partiopiiristä. Vanhempien on hyvä tietää, mihin ryhmään ja lippukuntaan lapsi kuuluu.

Partiolaisten kokoontumispaikkaa kutsutaan koloksi. ryhmät kokoontuvat kololle laumailtaan tai kokoukseen kerran viikossa.

Mitä partiossa tehdään?

 • Päätetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta
 • Opitaan kokemisen ja tekemisen kautta
 • Retkeillään luonnossa, metsässä ja vesillä
 • Yövytään teltassa tai mökissä kesällä ja talvella
 • Osallistutaan lippukuntaleireille, piirileireille ja suurleireille
 • Leikitään, lauletaan ja huudetaan partiohuutoja

Aikuisen rooli partiossa on tukea lasten ja nuorten kasvua. Lippukunnissa on usein pulaa aktiivisista aikuisikäisistä johtajista. Jos partiotoiminta kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä lippukunnan johtajaan ja tarjoutua avuksi!

Partiolaisten jäsenmaksu

Jäsenmaksun maksettuaan partiolainen on oikeutettu seuraaviin jäsenetuihin:
 • Oikeus osallistua partiopiirin ja keskusjärjestön tapahtumiin sekä kansainvälisiin partiotapahtumiin
 • Jäsenlehti Partio kotiin postitettuna
 • Tapaturma-, matkatavara- ja vastuuvakuutukset Ifissä. Vakuutus korvaa partiotilaisuuksissa ja matkalla niihin tai niistä pois sattuneet tapaturmat ja vahingot.
 • Suomen Retkeilymajajärjestö – SRM ry:n jäsenedut
 • 15 %:n alennus partiokauppojen normaalihintaisista tuotteista (ei partiovarusteista)

Jokainen partiolainen voi tulostaa jäsenkorttinsa Kuksa-jäsenrekisteristä. Kuksan käyttöä varten luodaan oma PartioID-tunnus, jonka luomiseen yli 15-vuotiaat partiolaiset tarvitsevat oman jäsennumeronsa.

Alle 15-vuotiaiden partiolaisten huoltajat voivat myös luoda PartioID:n, jolla pääsevät tarkastelemaan lapsensa tietoja jäsenrekisterissä ja mm. ilmoittamaan lapsensa tapahtumiin. PartioID:n luomista varten huoltaja tarvitsee ns. huoltajanumeron, jonka saa lippukunnan jäsenrekisterinhoitajalta.

Kun haluat tietää enemmän

Ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä lapsen tai nuoren oman ryhmän johtajaan. Mikäli hän ei ole tavoitettavissa tai asia koskee yleisesti lippukunnan toimintaa, myös lippukunnanjohtaja osaa tarvittaessa auttaa.

Lisätietoa partiotoiminnasta myös Suomen Partiolaisten nettisivuilta www.partio.fi