Riihipääskyjen jäsenkysely 2016

Kyselyyn vastataan anonyymisti, ilmoittaen vain mihin ikäkauteen kuuluu. Ensin kysytään lippukunnan perustietoja. Sen jälkeen kyselyyn on kerätty väittämiä seuraavien aihe-alueiden alta: Ilmapiiri, Viestintä ja tiedotus, Viikkotoiminta, Lippukunnan kokoukset, Lippukunnan tapahtumat, Retket ja leirit, Lippukunnan retkeilykohteet, Lippukunnan yhteiset varusteet ja varasto, Palaute.

Jokaisen väittämän kohdalla sinun tulee arvioida sen paikkansa pitävyyttä asteikolla 1-5. Asteikossa 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä. Lisäksi kunkin aihealueen alla on osiot perusteluille ja palautteelle.

Olen
tarpoja
samoaja
vaeltaja
aikuinen

Perustiedot

Minä vuonna Riihipääskyt ry on perustettu?
Mikä on kolon osoite?
Paljonko Riihipääskyissä on jäseniä?
Ketkä kuuluvat johtajaneuvostoon?
Mitä erilaisia pestejä lippukunnassa on?
Nimea lippukunnan ryhmät

Ilmapiiri

1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

12345
Partiossa on kivaa.
Yhteishenki on hyvä.
Minua tervehditään ja tervehdin muita.
Keskusteleminen on helppoa.
Yhteistyö on sujuvaa.
Toiveeni pesteissä on otettu hyvin huomioon.
Tiedän mitä pestiini kuuluu.
Apua on helppo pyytää.
Apua saa sitä pyytäessä.
Minun on henkisesti helppo osallistua ja olla mukana.
Koen oloni tervetulleeksi pitkänkin tauon jälkeen.
Perustelut
Palaute

Viestintä ja tiedotus

1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

12345
Saan riittävästi tietoa piirin tapahtumista, koulutuksista ym
Saan riittävästi tietoa lippukunnan toiminnasta.
Tapahtumista tiedotetaan oikea-aikaisesti.
Saan tiedotteista tarvittavat tiedot.
Facebook on hyvä ja toimiva tiedotuskanava.
Ripä-nettisivut on hyvä ja toimiva tiedotuskanava.
Pääsky on hyvä ja toimiva tiedotuskanava.
Sähköposti on hyvä ja toimiva tiedotuskanava.
Perustelut
Palaute

Viikkotoiminta

1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

12345
Olen tietoinen ikäkaudelleni suunnatusta ohjelmasta.
Osallistun oman ikäkauteni ohjelmaan.
Ikäkauteni ohjelma on mielekästä.
Ikäkauteni ohjelmaa on riittävästi.
Olen mukana viikkotoiminnassa johtajana.
Saan riittävästi tukea johtajana toimimiseen.
Olen tietoinen itseäni koskevasta koulutustarjonnasta.
Olen kouluttautunut pestini mukaisesti.
Olen tietoinen johtajahuollosta.
Olen osallistunut johtajahuoltoon.
Johtajahuoltoa järjestetään riittävästi.
Perustelut
Palaute

Lippukunnan kokoukset

1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

12345
Tiedän vuosikokouksen sisällön ja rakenteen.
Olen osallistunut viime vuosikokoukseen.
Tiedän mitä Ripä-päivillä tehdään.
Olen osallistunut Ripä-päiville viimeisen vuoden aikana.
Tiedän mitä johtajaneuvosto tekee.
Tiedän kuinka usein johtajaneuvosto kokoontuu.
Olen osallistunut jn:ään, vaikka en ole johtajaneuvostossa.
Tiedän, miten johtajaneuvostoon pääsee.
Perustelut
Palaute

Lippukunnan tapahtumat

1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

12345
Yhteisiä tapahtumia järjestetään sopivasti.
Osallistun tapahtumiin mielelläni.
Hinta on sopiva.
Tapahtumiin on helppo kulkea tai kyydit on järjestetty.
Tapahtumat sujuvat hyvin.
Ohjelma on kiinnostavaa.
Perustelut
Palaute

Retket ja leirit

1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

12345
Retkiä ja leirejä järjestetään riittävästi.
Suunnitellut retket ja leirit toteutuvat.
Osallistun retkille ja leireille mielelläni.
Olen osallistunut retkille ja leireille leiriläisenä.
Olen osallistunut retkille ja leireille järjestäjänä.
Retket ja leirit ovat sopivan hintaisia.
Niihin on helppo kulkea tai kyydit on järjestetty.
Retket ja leirit ovat sisällöltään mielenkiintoisia.
Ohjelmassa on huomioitu hyvin oma ikäkauteni.
Ruoka on hyvää.
Ruoka on terveellistä.
Allergiat on huomioitu hyvin ruokailuissa.
Perustelut
Palaute

Lippukunnan retkeilukohteet

1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

12345
Tiedän mistä saan avaimen Kämpälle ja Riihelle.
Tiedän missä Kämppä sijaitsee ja osaan reitin sinne.
Tiedän missä Riihi sijaitsee ja osaan reitin sinne.
Tiedän missä tuentontti on ja osaan reitin sinne.
Olen osallistunut talkoisiin viimeisen vuoden aikana.
Tiedän mitä talkoissa tehdään.
Minulla on seuraavien talkoiden ajankohta tiedossa.
Perustelut
Palaute

Lippukunnan yhteiset varusteet ja varasto

1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

12345
Tiedän missä lippukunnan varasto sijaitsee.
Olen käynyt varastossa.
Tiedän mistä saan avaimen varastoon.
Varaston avain on helppo saada tarvittaessa.
Tiedän miten tavaroiden lainauskäytäntö toimii.
Olen lainannut yhteisiä varusteita.
Varasto on siisti ja selkeä.
Olen osallistunut varaston siivoamiseen ja järjestelyyn.
Olen osallistunut varustehuoltoon.
Perustelut
Palaute

Palaute

1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

12345
Palautetta annetaan riittävästi.
Palaute on positiivista.
Palaute on negatiivista.
Palaute on rakentavaa.
Kiitosta kuulee riittävän usein.
Olen saanut palautetta omasta toiminnastani.
Olen antanut palautetta muille.
Hyvästä toiminnasta palkitaan riittävästi.
Tiedän keneen olen yhteydessä, mikäli koen jonkun ansaitsevan palkinnon.
Perustelut
Palaute

Kehittämisideoita jäsenkyselyyn

Kerro mielipiteesi jäsenkyselystä ja kehittämisideoita. Voit myös kirjoittaa vapaasti palaitetta.